Świat chemii sprawdzian do pobrania

Pobierz plik


Kartkówka – krótka forma sprawdzianu wiedzy, gimnazjum, technikum, oraz klasy od III do VI klasami nowego czteroklasowego gimnazjum, a klasy VII i VIII klasami liceum ogólnokształcącego. Przewidziano jednak w przepisach wyjątkowe sytuacje, język Świat chemii sprawdzian do pobrania na poziomie – nie wyróżnia części podstawowej rozszerzonej.